Behandla dina hälsoproblem med Funktionsmedicin

Välkommen till Läka Funktionsmedicin -Din Hälsomottagning online


Fr o m 1 augusti 2021 tar jag inte emot nya klienter

Grundorsak behandlas

Utifrån din anamnes utformas en åtgärdsplan som adresserar de bakomliggande orsakerna till dina symptom. Läs mer om Funktionsmedicin.

Individanpassad hälsovård

Noggrann information av tidigare och nuvarande hälsostatus utförs. Inför första besöket får du ett omfattande formulär att fylla i. Vi tar god tid på oss för att följa upp just dina problem. Läs mer om Behandling.

Evidensbaserad hälsovård

Funktionsmedicin är en vetenskapligt baserad medicinsk modell som bl a använder laborativa testresultat för att komma fram till diagnos och behandling. I behandlingen ingår bl a kost, kosttillskott och örtmedicin.


 

Tjänster

Läka Funktionsmedicin riktar sig både till privatpersoner och företag. Våra möten sker främst online men i Göteborgsområdet går det att ordna personliga träffar.

Behandling

Baserat på din hälsostatus samt eventuella provresultat utformar vi en personlig åtgärdsplan, totalt ca 3-6 möten. 

Läs mer om Behandling.

Uppföljning

Sker kontinuerligt efter 4-8 veckor och/eller vid behov.

Läs mer under Behandling.

Hälsorådgivning

Ibland vill man skynda långsamt. Då kan 1-2 möten för att övergripande diskutera din hälsa samt eventuella åtgärder räcka.

Föreläsning

Är ni en grupp, privat eller företag, som vill lära er mer om funktionsmedicin och få grundläggande kunskaper inom ramen för funktionsmedicin och örtmedicin är ni välkomna att höra av er.

Kontakta Läka Funktionsmedicin

 

Zarah Pernber Ph.D.

Jag har studerat biokemi vid Stockholms Universitet och därefter neurokemi vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg där min forskning resulterade i en doktorsavhandling. Efter ytterligare några års forskning valde jag att vara hemma och ta hand om mina barn. Jag har därefter utbildat mig inom örtmedicin och vidare inom  funktionsmedicin. Kombinationen av min vetenskapliga bakgrund från universiteten tillsammans med örtmedicinen, där det finns vetenskapliga publikationer men också många personliga kunskapsbaser,  föll på plats när jag kom i kontakt med funktionsmedicinen. Det är så spännande och roligt att se hur människor får en bättre hälsa!

"Jag har alltid varit intresserad av hälsa, sjukdomar och biokemi. Min egen hälsoresa började när jag var barn och har varit kantad med både bra och dåliga erfarenheter. Det blev allvar när även mina barn drabbades av diverse problem och vi fick ställa om ordentligt med diverse livsstilsval. Men det hjälpte och hälsan återvände!"

Zarah Pernber

Läka Funktionsmedicin

Fil kand Biokemi, Stockholms Universitet

PhD in medicine, Göteborgs Universitet

Örtterapeut, Egenvårdspoolen

Funktionsmedicinsk terapeut, Funktionsmedicinska Vårdutbildningar

Läka Funktionsmedicin i Göteborg

Förtroligheten 43

412 70 Göteborg

Bg 5464-9637

Org nr 559244-2379

laka@lakamed.se

www.lakamed.se

© Copyright www.lakamed.se    Porträttfoto: Christian Hastings